top of page

Welkom …

 

Iedereen heeft wel eens een moeilijke periode in zijn leven. Vaak ben je in staat om op eigen kracht of met steun van je omgeving er weer bovenop te komen, maar soms is er iets meer nodig. Dan kan je beroep doen op ‘een buitenstaander’ die

naar je luistert, met je meedenkt, je vaardiger maakt en je helpt  je eigen krachten en kwaliteiten (terug) te vinden om

weer verder te kunnen...


Soms kunnen mensen verder met één gesprek, soms zijn er meerdere sessies noodzakelijk. Het eerste gesprek is er sowieso op gericht kennis te maken,  jouw verhaal te beluisteren en wederzijds te voelen of het ‘klikt’. Pas dàn kunnen we beslissen of

we al dan niet samen verder  kunnen/willen gaan. 

Anneke Van Hoecke - Psychologe - 0494/154 227

bottom of page